श्री उमा महेश्वर स्तोत्रं Uma Maheshwar Stotram

नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां
परस्पराश्लिष्ट वपुर्धराभ्याम् |
नगेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्यां
नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् ||1||

नमः शिवाभ्यां सरसोत्सवाभ्यां
नमस्कृताभीष्ट वरप्रदाभ्याम् |
नारायणेनार्चित-पादुकाभ्यां
नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् ||2||

नमः शिवाभ्यां वृषवाहनाभ्यां
विरिञ्चिविष्ण्विन्द्र सुपूजिताभ्याम् |
विभूतिपाटीर विलेपनाभ्यां
नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् ||3||

नमः शिवाभ्यां जगदीश्वराभ्यां
जगत्पतिभ्यां जयविग्रहाभ्याम् |
जम्भारिमुख्यै-रभिवन्दिताभ्यां
नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् ||4||

नमः शिवाभ्यां परमौषधाभ्यां
पञ्चाक्षरी पञ्जर रञ्जिताभ्याम् |
प्रपञ्चसृष्टि स्थिति संहृताभ्यां
नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् ||5||

नमः शिवाभ्याम अतिसुन्दराभ्यां
अत्यन्तमासक्त हृदम्बुजाभ्याम् |
अशेषलोकैक हितङ्कराभ्यां
नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् ||6||

नमः शिवाभ्यां कलिनाशनाभ्यां
कङ्काल कल्याण वपुर्धराभ्याम् |
कैलास शैल स्थित देवताभ्यां
नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् ||7||

नमः शिवाभ्याम अशुभापहाभ्यां
अशेष लोकैक विशेषिताभ्याम् |
अकुण्ठिताभ्यां स्मृतिसम्भृताभ्यां
नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् ||8||

नमः शिवाभ्यां रथवाहनाभ्यां
रवीन्दु वैश्वानर लोचनाभ्याम् |
राकाश शाङ्काभ मुखाम्बुजाभ्यां
नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् ||9||

नमः शिवाभ्यां जटिलन्धराभ्यां
जरामृतिभ्यां च विवर्जिताभ्याम् |
जनार्दनाब्जोद्भवपूजिताभ्यां
नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् ||10||

नमः शिवाभ्यां विषमेक्षणाभ्यां
बिल्वच्छदा मल्लिकदामभृद्भ्याम् |
शोभावती शान्तवतीश्वराभ्यां
नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् ||11||

नमः शिवाभ्यां पशुपालकाभ्यां
जगत्रयी रक्षण बद्धहृद्भ्याम् |
समस्त देवासुर पूजिताभ्यां
नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् ||12||

स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं शिवपार्वतीभ्यां
भक्त्या पठेद्द्वादशकं नरो यः |
स सर्वसौभाग्य फलानि भुङ्क्ते
शतायुरान्ते शिवलोक मेति ||13||

इति श्री शङ्कराचार्य कृत उमामहेश्वर स्तोत्रं

Leave a Comment